top of page

Traumatic Brain Injury Recovery

Wat is Traumatic Brain Injury Recovery

Traumatic Brain Injury (TBI) Recovery is een behandelmethode ontwikkeld door Dr. Joseph Shafer. Het is een behandelmethode die alle symptomen van traumatisch hersenletsel behandelt. Deze methode maakt gebruik van een combinatie van niet-invasieve behandelingen die zeer effectief blijken te zijn in het verbeteren van 'TBI-klachten' of zelfs volledig te doen verdwijnen.

De techniek is gebaseerd op stimulatie van bepaalde delen van de hersenen met behulp van sterke magnetische velden en tegelijkertijd het activeren van specifieke pijnpunt(en). Neurologische testen worden voor en na de behandeling uitgevoerd om de effectiviteit van de behandeling te verifiëren.

Wat is traumatisch hersenletsel

Een traumatisch hersenletsel is elk trauma aan de hersenen na de geboorte. Zelfs licht herhalend trauma op het hoofd kunnen uiteindelijk leiden tot Persisterende Post-Concussieve Symptomen (PPCS) die vaak verergeren met de tijd. TBI symptomen zijn er veel en diffuus, waardoor het vaak moeilijk is om een diagnose te stellen. 

 

Veelvoorkomende oorzaken voor traumatisch hersenletsel

 • Val

 • Aanrijdingen met voertuig

 • Geweld

 • Sport verwondingen

 • Ontploffingen en andere gevechtsverwondingen

 • Emotioneel trauma

 • Stofwisselingsproblemen

 • Immunologische problemen
   

Veelvoorkomende klachten bij traumatisch hersenletsel

 • Hoofdpijn

 • Vermoeidheid

 • Slaperigheid

 • Brainfog of hersenmist

 • Geheugen- en concentratieverlies

 • Stemmingswisselingen

 • Desoriëntatie

 • Depressie

 • Angst

 • Slapeloosheid

 • Spraakproblemen

 • Evenwichtsverlies

 • Duizeligheid

 • Wazig zien

 • Veranderingen in reuk en smaak

 • Gevoeligheid voor licht of geluid

 • Verlies van coördinatie

 • Spierzwakte

 • Prikkelend gevoel in de armen en benen

Traumatisch hersenletsel komt veel voor

Veel hersenletsels kunnen al in de kindertijd beginnen. Tijdens het opgroeien vallen alle kinderen wel eens, waarbij ze vaak hun hoofd stoten. Niet alle valpartijen veroorzaken een hersenletsel, maar indien wel worden ze echter vaak niet herkend. Het aantal kinderen dat lijdt aan wat wordt verondersteld slechts 'licht trauma' te zijn, is duizelingwekkend. 

Traumatisch hersenletsel, dat nu bekend staat als de 'stille epidemie', treft wereldwijd naar schatting tussen de 27 en 69 miljoen mensen per jaar en het aantal mensen dat blijft lijden met weinig hoop op zelfs maar gedeeltelijk herstel neemt voortdurend toe. 

Hoe ziet een behandeling eruit

 • Bij de intake proberen we een beeld van de klachten te krijgen

 • Op basis van de klachten doen we specifieke neurologische tests

 • Wanneer een test positief is proberen we te bepalen welk gebied van de hersenen getraumatiseerd is

 • Wanneer we het getraumatiseerde hersengebied hebben gevonden zoeken we de bijbehorende pijnpunten

 • We behandelen het pijnpunt tegelijk met een magnetisch veld op het getraumatiseerde hersengebied

 • We doen opnieuw de neurologische tests om te controleren of we het gewenste resultaat hebben

 • Zo nodig voeren we wederom neurologische tests uit om andere getraumatiseerde hersengebieden te identificeren en te behandelen

 • Het aantal behandelingen is afhankelijk van de zwaarte van het letsel en de energie die de patiënt heeft om te herstellen

bottom of page